2000px Map marker white ul. Zwycięska 32A/1A, 53-033 Wrocław     512px Phone white+48 797 995 002   512px Envelope white kontakt@kardiomed-wroclaw.pl

Poradnia Kardiologiczna - Dr n. med. Sławomir Powierża

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa serca

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem w diagnostyce chorób serca, wykonywanym na bieżni ruchomej lub cykloergometrze. Polega na ocenie krzywej EKG wraz z monitorowaniem ciśnienia tętniczego oraz częstości rytmu serca podczas kontrolowanego wysiłku fizycznego.
W trakcie wysiłku zwiększa się zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, co przy zwężeniu naczyń wieńcowych spowodowanym miażdżycą prowadzi do przejściowego niedotlenienia serca i uwidacznia się w zapisie EKG. W zależności od lokalizacji zmian w 12- odprowadzeniowym zapisie EKG oraz obciążenia przy którym do niego doszło, można określić która z tętnic wieńcowych jest zajęta oraz w jakim trybie należy wykonać koronarografię.

WSKAZANIA

diagnostyka bólów w klatce piersiowej u pacjentów pośredniego ryzyka, kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronarografia)
ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca
ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
kwalifikacja do właściwego typu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia
diagnostyka zaburzeń rytmu serca
kwalifikacja do rekreacyjnego uprawiania sportu oraz ocena wydolności fizycznej u sportowców

OPIS BADANIA
Próbę wysiłkową wykonuje się na bieżni ruchomej lub ergometrze rowerowym. Na klatce piersiowej badanego nakleja się elektrody, które łączy się następnie z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Na ramię zakłada się badanemu mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej polega na stopniowym zwiększaniu szybkości przesuwu taśmy i wzrostu kąta jej nachylenia. Na ergometrze rowerowym wzrasta obciążenie w poszczególnych etapach badania Wszelkie nagłe dolegliwości podczas badania (np. ból w klatce piersiowej, duszność) należy natychmiast zgłaszać. Próbę wysiłkową przerywa się po osiągnięciu przewidywanej dla wieku częstości akcji serca, wystąpieniu dolegliwości lub pojawieniu się zmian w zapisie EKG, będących wskazaniem do przerwania badania. Po badaniu wskazany jest kilkunastominutowy odpoczynek.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Pacjent zgłasza się na badanie po lekkim śniadaniu, zażyciu zaleconych leków oraz z wynikiem badania echokardiograficznego. Bezpośrednio przed badaniem pacjent nie powinien pić mocnej kawy, palić papierosów oraz wykonywać nadmiernego wysiłku fizycznego.

WYNIK BADANIA
Pacjent otrzymuje wynik bezpośrednio po badaniu w formie opisu z dołączonymi zapisami EKG oraz interpretacją zarejestrowanych zmian.

 

EKG SPOCZYNKOWE

Jest prostym i podstawowym badaniem, stosowanym w diagnostyce kardiologicznej od ponad 100 lat.
Warto je wykonać nawet u osób bezobjawowych w celu wykrycia przerostu jam serca (wymagającego weryfikacji w badaniu echokardiograficznym) oraz zaburzeń okresu repolaryzacji , związanych z rzadkimi, ale też bardzo groźnymi chorobami warunkowanymi genetycznie. Zachowanie badania przez pacjenta (szczególnie w trwałym formacie cyfrowym) ułatwia ewentualne późniejsze leczenie, poprzez możliwość porównania zapisu z badaniem wyjściowym.

W codziennej praktyce badanie EKG umożliwia:
- wykrycie niedokrwienia mięśnia sercowego (tj. zawału serca lub dławicy niestabilnej) i niezwłoczne skierowanie do szpitala
- wykrycie zaburzeń rytmu serca, umożliwiające wdrożenie leczenia przeciwkrzepliwego zmniejszającego ryzyko udaru mózgu (w przypadku migotania lub trzepotania przedsionków) lub kwalifikację do ablacji
- wykrycie zaburzeń przewodzenia, mogących być podstawą do implantacji stymulatora.
Badanie nie wymaga przygotowań.


HOLTER EKG

Holter EKG pozwala na 24 - godzinne monitorowanie zapisu EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego (Pacjent zabiera rejestrator do domu). W ten sposób jest możliwe znaczne poszerzenie możliwości diagnostycznych spoczynkowego EKG, którego rejestracja trwa kilka sekund

Badanie służy:
• do oceny rytmu serca przez całą dobę
• do wykrywania zaburzeń rytmu
• do wykrywania zaburzeń przewodzenia
• do oceny skuteczności leczenia farmakologicznego
• do oceny pracy rozrusznika
W przypadku rzadko występujących zaburzeń rytmu serca, możliwe jest wydłużenie rejestracji do 7 dni, z wykorzystaniem specjalnego zminiaturyzowanego rejestratora.
W dniu badania Pacjent nie powinien używać balsamu do ciała i założyć luźne ubranie.
Mężczyźni powinni wygolić górną część klatki piersiowej.

 

HOLTER RR (ciśnieniowy)

Holter RR pozwala na 24 - godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi w warunkach ambulatoryjnych (pacjent zabiera aparat do domu). Jest to zdecydowanie najbardziej precyzyjna metoda wykrywania nadciśnienia tętniczego oraz oceny skuteczności leczenia.
Rejestracja przez cała dobę, umożliwia ocenę zmian ciśnienia tętniczego również w nocy. W związku z jednoczesnym zapisem tętna pozwala na najskuteczniejsze dobranie dawkowania różnych grup leków hipotensyjnych.
Metoda ta eliminuje również ryzyko niewłaściwego rozpoznania nadciśnienia w przypadku tzw. nadciśnienia „białego fartucha”.

Badanie nie wymaga przygotowań.

 

NASI PARTNERZY

perfekcyjneStrony.png

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

             

logo kardiomed

Custom CSS